Krop og sind

Menneskekroppen består af en fysisk krop og sindet. Den fysiske krop er opbygget med faste elementer, så som kød og ben, skind og organer, altsammen ting som er synlige for øjet. På et dybere plan, og udfra en lidt mere grundlæggende synspunkt består kroppen af elementer (dhaatu); jord, vand, vind og ild. Fem dele af vores krop består af det der kaldes de eksterne sanser, hvilket er vores øjne, ører, næse, smagssanser, ydre sanser overalt på vores krop. Så selv om meditation primært har at gøre med opøvelse af sindet, har det også at gøre med vores krop

Sindet er et spherisk formet levende element, inde i vores fysiske krop så længe vi lever. Sindet er ikke placeret noget fysisk sted i kroppen så som hjertet da det hovedsageligt er en muskel i kroppen, men er en form for energi og er usynligt for øjet eller noget andet fysisk. Det er en form for bevidsthed som koordineres med de før omtalte fem eksterne sanser.

Kroppen og sindet arbejder sammen giver:

Perception ved at modtage indtryk, lyde, dufte, smag og berøringer, hvilket den opsætter til billeder i vores indre.

Hukommelse ved at optage alle sanseindtryk som den omsætter til "film" til senere brug.

Tanker ved at gemme data som den kategoriserer i dårlige og gode, ting man kan lide, eller ikke kan lide eller neutrale.

Viden som den behandler fra de fem sanser gennem et niveau af viden. 

Et komplet menneske må have både krop og sind. Hvis man ikke har nogen krop, men kun sind omtaler vi dem som ånder eller spøgelser. Altså en ikke menneskelig eksistens. En som har en krop, men intet sind er et legeme. Derfor skal man som et minimumskrav have både krop og sind. Det der adskiller mennesker fra dyr, er at mennesket kan meditere. Andre levende væsener som består af krop og sind er ikke i stand til at meditere.