Karma

Karma betyder 'handling'. Tanken indbefatter tanken om cirkelen om 'årsag og virkning'. Det er summen af alt hvad et individ har gjort, gør og vil gøre. Individer går gennem bestemte processer med erfaringer gennem det liv de har valgt, baseret på resultaterne af det de selv har skabt. Karma har intet at gøre med gengældelse, hævn, straf eller belønning. Loven om Karma er ganske enkelt resultatet af årsagerne af alle gerninger aktivt skabt i fortiden og i nutiden; og påvirker alle nuværende og fremtidige oplevelser; men gør en ansvarlig for ens eget liv, og de smerter og glæder pålagt en og andre. Alle levende væsener er ansvarlige for deres karma og frigørelse fra samsara.

 

Karma er kendetegnet af vipaka (resultat). Det er et af elementerne i kæden ved årsag og virkning. Det skal forstås således at enhver handling er skabt som et frø i sindet som vil spire til en passende vipaka når det kommer i de rette omstændigheder. Nogle særlige Karmaer med gode eller dårlige resultater holder én i hjulet af samsara, hvor andre frigør en til nirvana.

Karma er virkelig – det er ikke nogen illusion. Du er virkelig ansvarlig for dine handlinger. Der er ingen kraft udenfor eller nogle onde guder som handler gennem dig. Ved hjælp af din bevidsthed er du selv den der beslutter hvad du gør. Dine handlinger vil have sine virkninger (resultater). 

 

I virkeligheden er karma en slags universel grundlov, som både fungerede før Buddhas tid, og altid ar gjort det. Ved at forstå karma kan man forstå hvad årsagerne er til de ting vi oplever, gode som dårlige. Ved at forstå dette bliver man i stand til selv at bestemme sit liv.

Ifølge buddhismen er der fire faktorer, som afgør hvor kraftigt indtryk en handling gør i vores sind:

 

  1. Viden. Man kender situationen.
  2. Motivation. Man ønsker at gøre noget.
  3. Handling. Man gør det eller får det gjort.
  4. Vurdering. Man er tilfreds med det skete.

Hvis alle fire faktorer er tilstede, opnåes det fulde indtryk i sindet.

  1. Man ved at en ven har brug for hjælp.
  2. Man ønsker at hjælpe vedkommende.
  3. Man hjælper ham eller får nogen til at hjælpe ham.
  4. Man er bagefter tilfreds med at have hjulpet vennen.

For at et karmisk frø kan modnes tales om at ring og krog skal mødes. Dvs. man skal både have karmaen i sit sind, og samtidig møde de ydre omstændigheder. Fx hvis man har karmaen til at blive kørt ned af en bil, men bor dybt inde i regnskoven hvor der ingen veje er, er der ingen risiko for at indtrykket modnes i dette liv.