Hvem er Siddhartha?

SIDDHARTHA TIL BUDDHA

Siddhartha til Buddha

Han blev født i det nordlige Indien, det nuværende Nepal 2500 år før vor tid. Hans kongelige forældre gav ham navnet Siddharta Gautama og voksede op indenfor de beskyttende mure af slottet. Kort tid efter hans fødsel døde hans mor, og han voksede op hos sin tante. Det siges at Siddharta var et tankefuldt og nysgerrigt barn, og allerede som barn nærede han stor interesse for livets store spørgsmål.

 

Der er i dag 400 millioner mennesker der bekender sig til Buddhas lære på verdensplan. Der er mange fortolkninger på Buddhas lære om ikke vold, medfølelse og fred. Nogle kalder det en religion, andre at det er en filosofi og andre igen forbinder det med psykoterapi. I nyere tid har mange forbundet det med "Sindets videnskab", hvor dyb eftertænktsomhed spiller en væsentlig rolle. Meditation har altid været et centralt element i Buddhisme, og der er ét væsentligt punkt som gør at det adskiller sig fra de øvrige religioner: Der er ingen almægtig gud i Buddhisme, men består af terapeutiske vejledninger for det enkelte individ med henblik på at opnå et lykkeligt liv.

 

Da Siddharta Gautama blev voksen kunne faderen ikke længere holde ham bag slottets mure og han tog udenfor murene for at han med egne øjne kunne se livets virkeligheder. Han opdagede blandt andet at handlinger har konsekvens, og at alt er forgængeligt. I modsætning til tidligere lærere ønskede han at alle skulle oplæres i læren. Han begyndte at udforske sindets mysterier gennem meditation og askese og fandt derigennem middelvejen.

 

Et væsentligt vendepunkt er da han i en alder af 35 år sætter sig for at meditere under et figentræ, og opnår derved sin oplysthed. Han retter sin meditation mod åndedrættet, hvor han trækker vejret ind og ud, sanser fornemmelser og følelser i kroppen. Dette fører til indre ro, hvor man stopper sindet og renser det. Gennem meditation opnår han status som Buddha, kommer med vejledninger i hvordan livet skal leves moralsk, ved hjælp af meditation og visdom. Han underviser i yderligere 40 år og dør i en alder af 80 år af madforgiftning, men opnår nirvana. Buddha kan med rette siges at være en af de væsentligste lærere i menneskehedens historie.